04. Izbor boje morta

Ako se instalira pravilno, puno je manje morta vidljivo sa zidanjem ZERO opekama nego klasičnim zidanjem. Ali neprikladan mort još uvijek može biti neželjen. Mi vam savjetujemo da koristite tamniji mort da bi pojačali efekt sjena na fugama. Da bi dobili više jednobojan efekt, možete izabrati mort u boji, npr. crveni mort za crvene cigle. Obratite nam se za savjet u vezi izbora najprikladnijeg morta.