10. Ekspanzione fuge

Ekspanzione fuge su fuge koje absorbiraju širenje i skupljanje zida. Postoje 2 načina da se naprave ekspanzione fuge.

  1. Ravna ekspanziona fuga: mora imati otvor 5-10 mm sa Backerovim štapom i šavom od mastica.
  2. Nepravilna ekspanziona fuga: mora biti otvorena, sa unutrašnjom vodilicom da se zidovi mogu pomicati nezavisno jedan od drugog. Vodilica može biti folija ili tanki komad spužve od 7-8 cm širine i 3mm debljine. Ovo proširenje mora biti prirodno proširenje samog objekta na uzdužnom zidu, a nesmije biti na uglovima objekta.